De Geartime conferentie zal in het teken staan van de Phoenix: herrijzen uit de eigen as. De centrale vraag tijdens deze conferentie is: Wat moet je als organisatie doen, wil je er over 10 jaar nog zijn? Welk type leiderschap is er nodig in deze tijd? Wat vragen we van medewerkers?

Het is ondertussen wel bekend dat we leven in tijden van versnelde veranderingen. We ervaren het aan den lijve en horen over allerlei nieuwe ontwikkelingen. We voelen het soms als bedreigend en anderzijds zitten er nieuwe uitdagingen en mogelijkheden aan. Welke banen zullen er door ICT verdwijnen de komende jaren en welke banen komen er mogelijk voor terug. Wat betekenen de veranderingen voor organisaties? Wachten we de toekomst gespannen af, of omarmen wij deze? Doen we het alleen, of ontmoeten en leren we van elkaar?

 
 

Ontmoet de ondernemers die de vernieuwing omarmen en zullen spreken en je meenemen in hun veranderingsproces.

Diana Monissen, Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Kinderoncologisch centrum bouwt een nieuw ziekenhuis. Zij wil een geheel nieuwe cultuur, een ander type organisatie die toekomstbestendig is. Wat zijn dan je uitgangspunten en hoe krijg je dat voor elkaar.

Hielke Faber is vernieuwer op groeiend leiderschap en zal spreken over het leiderschap dat wij in deze tijd nodig hebben in organisaties.

Een spreker uit de praktijk zal u meenemen en uitleggen wat hij doet om zijn bedrijf toekomstbestendig te houden.

Een forum zal onder leiding van onze dagvoorzitter Dieneke Mandema uw vragen beantwoorden en natuurlijk zal er een verrassend slot zijn. Natuurlijk is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken met een hapje en een drankje.

 
 

Locatie

De Steiger 24, 1351 AB ALMERE